W ramach Kancelarii Podatkowo-Prawnej MicreMet Sp z o.o. funkcjonuje doradztwo prawne i pomoc w poruszaniu się w tym obszarze.

Udzielamy pomocy przy tworzeniu i rejestracji zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Dzięki fachowej pomocy, odpowiedniemu przygotowaniu umowy spółki i prawidłowo wypełnionym formularzom rejestrowym, znacznie skraca się czas oczekiwania na zarejestrowanie jej.

W ramach umowy o współpracę, odbywa się obsługa w zakresie:

 • przygotowania indywidualnego projektu umowy Spółki,
 • umówienia spotkania u notariusza,
 • przygotowania formularzy rejestracyjnych do Sądu,
 • złożenia dokumentów do Sądu oraz nadzorowanie przebiegu rejestracji,
 • rejestracji Spółki on-line

Gotowe spółki

Kancelaria prowadzi sprzedaż nowo utworzonych spółek z o.o. jak i tych już działających, które są gotowe do natychmiastowego podjęcia działalności gospodarczej.
Nowe Spółki posiadają wpis do KRS, numer NIP i REGON, zgłoszenie VAT oraz zadeklarowany kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł. Dzięki temu, już w dniu zakupu można zawierać pierwsze umowy oraz wystawiać faktury. Spółki nie posiadają żadnych zobowiązań, mają „czystą” historię księgową.

NA ŻYCZENIE KLIENTA DOKONUJEMY ZMIAN W REJESTRZE I AKTUALIZACJI DANYCH.

Obsługa firm i spółek:

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych.

W ramach umowy o współpracę, odbywa się obsługa w zakresie:

 • W ramach umowy o współpracę, odbywa się obsługa w zakresie:
 • sporządzania umów spółek,
 • rejestracji działalności gospodarczej, przygotowania stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej firmy,
 • tworzenia i likwidacji spółek prawa handlowego,
 • bieżącej obsługi spółek,
 • łączenia i przekształcania spółek prawa handlowego, czyli przygotowania stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
 • doradztwa prawnego związanego ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowaniem umów nabycia/zbycia udziałów lub akcji,
 • opracowania zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
 • obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • ściągania wierzytelności (wezwania do zapłaty, pozwy sądowe).