Do 10-go dnia miesiąca
Rozliczenia z ZUS
W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy (nie zatrudniający pracowników) opłacający składki za siebie.
Do 15-go dnia miesiąca
Rozliczenia z ZUS
W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i dokonują wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za miesiąc poprzedni.
Do 20-go dnia miesiąca
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE)
Przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie opłacają podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.
PIT (Pit-5, Pit-5L)
Przedsiębiorcy rozliczający się zasadach ogólnych, podatku liniowym opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych.
CIT (Cit-8)
Osoby prawne opłacające podatek dochodowe 19%.
Do 25-go dnia miesiąca
VAT (Vat-7)
Przedsiębiorcy zgłoszeni jako czynny podatnik Vat opłacają podatek od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Oferta

Nasza oferta
Szkolenia B2B